Tanjuang Kaciak

Kaum Pasukuan "Bujang Sambilan" dari Muaro Paneh Kubuang XIII di Bayang Nan VII – Pessel

Prasasti Talang Tuwo


Prasasti Talang Tuwo ditemukan oleh Louis Constant Westenenk (residen Palembang kontemporer) pada tanggal 17 November 1920 di kaki Bukit Seguntang, dan dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya.

Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulisi berukuran 50cm × 80 cm. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka (23 Maret 684 Masehi), ditulis dalam aksara Pallawa, berbahasa Melayu Kuna, dan terdiri dari 14 baris. Sarjana pertama yang berhasil membaca dan mengalihaksarakan prasasti tersebut adalah van Ronkel dan Bosch, yang dimuat dalam Acta Orientalia. Sejak tahun 1920 prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dengan nomor D.145.

Berikut adalah tulisan yang terdapat pada Prasasti Talang Tuwo:Isi prasasti

“Svasti, cri cakavarsatita 606 dim dvitiya cuklapaksa vulan caitra sana tatkalana parlak Sriksetra ini niparvuat parvan Dapunta Hyang Cri Yayanaca (-ga) ini pranidhanan Dapunta Hyang sawanakna yang nitanam disini niyur, pinang, hanau, rumwiya dngan samicrana yang kayu nimakan wuahna tathapi haur wuluh pattung ityevamadi punarapi yang warlak verkan dngan savad tlaga savanakna yang wuatku sucarita paravis prayojanakan punyana sarwwasatwa sacaracara varopayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai tmu muah ya ahara dngan air niminumna savanakna vuatna huma parlak mancak muah ya manghidupi pacu prakara marhulun tuwi vrddhi muah ya jangam ya niknai savanakna yang upasargga pidana swapnawighna warang wuatana kathamapi anukula yang graha naksatra pravis diya Nirvyadhi ajara kavuatanana tathapi savanakna yam khrtyana satyarjjawa drdhabhakti muah ya dya yang mitrana tuvi janan ya kapata yang wiwina mulang anukala bharyya muah ya varamsthanana lagi curi ucca wadhana paradara disana punarapi tmu ya kalyanamitra marwwangun bodhicitta dngan maitridhari di Dang Hyang Ratna Raya jangan marsarak dngan Dang Hyang Ratnaraya. tathapi nityakala tyaga marcila ksanti marwwangun viryya rajin tahu di samicrana cilpakala paravis samahitacinta tmu ya prajna smrti medhavi punarapi dhairyyamani mahasattva vajracarira anubamacakti jaya tathapi jatismara awikalendriya mancak rupa subjaga hasin halap ade yavakya brahmasvara jadi laki svayambtu punarapi tmu ya cintamaninidhana tmu janmavacita. karmmavacita clecavacita avasana tmu ya  anuttarabhisamyaksam bodhi”

Terjemahan :

Berikut ini adalah isi dan terjemahan prasasti tersebut, sebagaimana diterjemahkan oleh George Cœdès.
“Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini yang dinamakan Śrīksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Śrī Jayanāśa. Inilah niat baginda:Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapapinangarensagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan.

Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum.

Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih (panennya).

Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga budak-budak milik mereka.

Semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak bisa tidur.

Apa pun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan bintang menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka.

Dan juga semoga semua hamba mereka setia pada mereka dan berbakti, lagipula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia.

Lebih-lebih lagi, di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau orang yang mempergunakan kekerasan, atau pembunuh, atau penzinah.

Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik; semoga dalam diri mereka lahir pikiran Boddhi dan persahabatan (…) dari Tiga Ratna, dan semoga mereka tidak terpisah dari Tiga Ratna itu.

Dan juga semoga senantiasa (mereka bersikap) murah hati, taat pada peraturan, dan sabar;

semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis;

semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan.

Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti para mahāsattwa berkekuatan tiada bertara, berjaya,

dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya, berindra lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahmā.

Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri; semoga mereka menjadi wadah Batu Ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas noda, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan Penerangan sempurna lagi agung.”

Kosa kata Melayu kuna

Berikut adalah beberapa kosa kata bahasa Melayu kuna yang disebutkan dalam prasasti ini dan hingga kini masih dapat ditemukan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern. Dapat ditemukan banyak persamaan dan sedikit perubahan, antara lain awalan di- dahulu adalah ni-, awalan me- dahulu adalah mar- atau ma-, sedangkan akhiran -nya dahulu adalah -na.

 • vulan = bulan
 • tatkalana = tatkalanya
 • nivarbuat = diperbuat
 • savanakna = sebanyaknya
 • nitanam = ditanam
 • niyur = nyiur
 • hanau = enau
 • rumvia = rumbia
 • dngan = dengan
 • nimakan = dimakan
 • vuahna = buahnya
 • tathapi = tetapi
 • haur = aur
 • vuluh = buluh
 • pattung = betung
 • tlaga = telaga
 • punyana = punyanya
 • tmu = temu, bertemu
 • margga = marga
 • sukha = suka
 • niminumna = diminumnya
 • savanakna = sebanyaknya, sebanyak-banyaknya
 • vuatna = buatnya
 • manghidupi = menghidupi
 • prakara = perkara
 • varang = barang
 • vuatana = buatannya
 • marvvangun = membangun

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: