Tanjuang Kaciak

Kaum Pasukuan "Bujang Sambilan" dari Muaro Paneh Kubuang XIII di Bayang Nan VII – Pessel

Sriwijaya & Prasasti Talang Tuwo


Prasasti Talang Tuo dan Bhs Melayu Kuno Campur Sanskerta

“Swasti, sri sakawarsatita 606 dim dwitiya suklapaksa wulan saitra sana tatkalana parlak Sriksetra ini niparwuat parwan Dapunta Hyang Sri Yayanasa (-ga) ini pranidhanan Dapunta Hyang sawanakna yang nitanam di sini niyur pinang hanau rumwiya dngan samisrana yang kayu nimakan wuahna tathapi haur wuluh pattung ityewamadi punarapi yang warlak werkan dngan sawad tlaga sawanakna yang wualtku susarita parawis prayojanakan punyana sarwwasatwa sasarasara waropayana tmu sukha di asannakala di antara margga lai tmu muah ya ahara dngan air niminumna sawanakna wuatna huma parlak mansak muah ya manghidupi pasu prakara marhulun tuwi wrddhi muah ya jangam ya niknai sawanakna yang upasargga pidana swapnawighna warang wuatana kathamapi anukula yang graha naksatra prawis diya Nirwyadhi ajara kawuatanana tathapi sawanakna yam khrtyana satyarjjawa drdhabhakti muah ya dya yang mitrana tuwi janan ya kapata yang wiwina mulang anukala bharyya muah ya waramsthanana lagi suri ussa wadhana paradara di sana punarapi tmu ya kalyanamitra marwwangun wodhisitta dngan maitridhari di dang hyang ratnaraya jangan marsarak dngan dang hyang ratnaraya. tathapi nityakala tyaga marsila ksanti marwwangun wiryya rajin tahu di samisrana silpakala parawis samahitasinta tmu ya prajna smrti medhawi punarapi dhairyyamani mahasattwa wajrasarira anubamasakti jaya tathapi jatismara awikalendriya mansak rupa subjaga hasin halap ade yawakya Brahmaswara jadi laki swayambtu puna (ra) pi tmu ya sintamaninidhana tmu janmawasita. karmmawasita slesawasita awasana tmu ya anuttarabhisamyaksam wodhi”

versi pendekatan:
“Swasti, sri sakawarsatita 606 dim Dwitiya Suklapaksa bulan Saitra sana tatkalanya parlak Sriksetra ini niparbuat parwan Dapunta Hyang Sri Yayanasa (-ga) ini pranidhanan Dapunta Hyang sebanyaknya yang nitanam di sini nyiur, pinang, enau, rumbia dengan samisrana yang kayu nimakan buahnya tetapi aur buluh, betung, ityewamadi punarapi yang warlak werkan dengan sawad telaga sebanyakna yang bualtku susarita parawis prayojanakan punyanya serba satwa sesara-sara waropayana temu suka di asanakala diantara marga lai temu muah ia ahara dengan air niminumnya sebanaknya buatnya huma parlak mansak muah ia menghidupi pasu perkara marhulun tubi werdhi muah ia, jangan ia niknai sebanyaknya yang upasarga pidana swapnawighna barang buatannya kathamapi anukula yang graha naksatra prawis dia Nirwayadhi ajar kabuatannya, tetapi sebanyaknya yang khertyanya satyarjawa derdhabhakti muah ia, dia yang mitranya tubi, jangan ia kapata yang bibinya mulang anukala bharya muah ia waramsthananya lagi suri usa wadhana paradara disana, punarapi temu ia kalyanamitra marbangun Bodhisitta dengan maitridhari di Dang Hyang Ratnaraya, jangan marsarak dengan Dang Hyang Ratnaraya. tetapi nityakala tyaga marsila ksanti marbangun wirya rajin tahu di samisrana silpakala parawis samahitasinta temu ia prajna smerti medhawi, punarapi dhairyamani mahasatwa wajrasarira anubamasakti jaya, tetapi jatismara awikalendriya mansak rupa subjaga hasin halap ade yawakya Brahmaswara jadi laki swayambtu, punarapi temu ia sintamaninidhana temu janmawasita, Karmawasita, slesawasita, awasana temu ia anuttarabhisamyaksam bodhi”

terjemahan bebas:
“Pada tanggal 23 Maret 684 Masehi, pada saat itulah taman ini yang dinamakan Śrīksetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Śrī Jayanāśa. Inilah niat baginda: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih (panennya). Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga budak-budak milik mereka. Semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak bisa tidur. Apa pun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan bintang menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia pada mereka dan berbakti, lagipula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka dan semoga istri mereka menjadi istri yang setia. Lebih-lebih lagi, di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau orang yang mempergunakan kekerasan, atau pembunuh, atau penzinah. Selain itu, semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik; semoga dalam diri mereka lahir pikiran Boddhi dan persahabatan (…) dari Tiga Ratna, dan semoga mereka tidak terpisah dari Tiga Ratna itu. Dan juga semoga senantiasa (mereka bersikap) murah hati, taat pada peraturan, dan sabar; semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis; semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan. Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti para mahāsattwa berkekuatan tiada bertara, berjaya, dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya, berindra lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahmā. Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri; semoga mereka menjadi wadah Batu Ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas karma, kekuasaan atas noda, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan Penerangan sempurna lagi agung”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: