Tanjuang Kaciak

Dalimo Payobada Guci

Category Archives: Tokoh

Raja Penghulu, Bendahara Sakti dan Sultan Di Langit


Raja penghulu adalah ketua para penghulu terutama suku Caniago. Raja Penghulu kemudian mendapat gelar Datuk sehingga menjadi Datuk Raja Penghulu. Raja Penghulu merupakan seorang penghulu pucuk, diatas penghulu bawah paruik, penghulu andiko dan penghulu selingkar kaum. Bendahara Sakti adalah turunan dari Tuan Titah (Tuan Penitahan) di Sungai Tarab. Dan Tuan Titah sendiri adalah juru bicara …

Baca lebih lanjut

Sunan Bonang (Dewang Bonang Sutowano?)


Beliau murid dari Tuanku Syekh Maghribi Maulana Malik Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Gresik. Dewang Bonang Sutowano adalah kakak dari Dewang Pandan Putowano Tuanku Maharaja Nan Sakti (I), Yang Dipertuan Daulat Raja Alam Minangkabau yang berke dudukan di Balai Gudam Pagaruyung. atas anjuran Tuanku Maharaja Sakti, Tuanku Syaikh Maghribi diminta pula untuk berdakwah mengislam kan …

Baca lebih lanjut

Adityawarman dan Prasasti Kubu Rajo


“Oṃ māṃla wirāgara, Ādwayawarmamputra, Kaṇakamedinīndra, śukeṛtā wilabdha kusalam prasawati dhruwati maitrī karuṇā mudīta upekṣā yācakajaṇa kalpatarur upammadāna Ādityawarmmambhūpa kulisa dharawangśa pratīkṣa awatāra Srī Lokeśwara Dewa maitrī” (Dengan ikhlas, Putra Adwayawarman, penguasa bumi emas, Dia yang telah menerima hasil dari jasanya, Yang teguh dan penuh dengan belas kasih, yang sabar dan menenangkan, Yang murah hati bagaikan …

Baca lebih lanjut

Adityawarman & Prasasti Bukit Gombak


Prasasti Bukit Gombak “swasyamtu prabhu adwayadwayamputra Adityawarman crya wangÇaÇari ammarayya wangsapati aradhita maitritwan karuna mupakÇa mudita satwopa karaguna yatwan raja sudharmmaraja krtawat lekhesi (t) tisthahati ॥O॥ Çri kamaraja adhimukti sadas (trakintha) (t) amyabhisekasutathagata bajta sys.s(g)ajna pancasadabhijna suparnna (gatra) adityawarnepate adhirajah ॥O॥ sawast॥ Çrimat cri adityawarma prataparakrama rajendramaulimaniwarmmadewa marahadi raja sakolakajanapriva dharmarajakutilaka saranagataba jrapanjara ekanggrawira.dusta(ri) garahacrista paripalaka …

Baca lebih lanjut

Dapunta Hyang dan Dapunta Sailendra


Dalam masa yang hampir bersamaan terdapat dua orang tokoh yang bernama awal Dapunta, yaitu Dapunta Hyang dari Minanga dan Dapunta Sailendra dari Jawa Tengah. nama Dapunta Hyang terukir di prasasti Kedukan Bukit, dengan aksara Pallawa dan berbahasa Minanga, yaitu campuran bahasa Melayu dengan bahasa Sanskerta. sedangkan nama Dapunta Sailendra terukir di prasasti Sojomerto, dengan aksara …

Baca lebih lanjut

Wejangan Spiritual Imam Ja’far Ash Shodiq


Ilmu adalah landasan dari segala hal yang mulia, serta titik tumpu dari setiap maqam (derajat) spiritual yang tinggi. Oleh karena itulah Rasulullah Sang Nabi suci (semoga kedamaian tercurah atasnya dan atas keluarganya) bersabda, “Telah menjadi kewajiban bagi seluruh Muslim, laki-laki dan perempuan, untuk menuntut ilmu.” Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menunjang ketaqwaan serta memperkokoh …

Baca lebih lanjut

“Sabda-sabda” Imam Ja’far Ash Shodiq


Dalam artikel ini saya mencoba menyajikan untuk Anda irsyâd dan didikan para imam suci Ahlulbait as. untuk Syi’ah mereka, agar dapat diketahui batapa agung dan mulianya bimbingan mereka as. Jadilah Kalian Sebagai Penghias Kami Dalam sabda-sabda mereka, para Imam suci Ahlulbait as. meminta dengan sangat dari Syi’ah agar menjadi penghias bagi para imam dan tidak …

Baca lebih lanjut

Generasi Islam Atba’ Tabi’ut Tabi’iin dan sesudahnya


5. Atba’ Tabi’it Tabi’in : Setelah para tabi’ut tabi’in: • Abdullah bin Al-Mubarak wafat 181 H • Waki’ bin Al-Jarrah wafat 197 H • Abdurrahman bin Mahdy wafat 198 H • Yahya bin Sa’id Al-Qaththan wafat 198 H • Imam Syafi’i wafat 204 H 6. Murid-Murid atba’ Tabi’it Tabi’in : • Ahmad bin Hambal wafat …

Baca lebih lanjut

Nama-nama istri Sahabat Nabi


Istri2 Abu Bakar aas siddiq: 1. Qutailah bin Abdul Uzza bin Abdi bin As’ad 2. Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman 3. Asma’ binti Umais bin Ma’ad bin Taim al Kats’amiyah 4. Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair Istri2 Umar bin Khattab: 1. Zainab binti Mazun 2. Quraibah binti …

Baca lebih lanjut

Raibnya Muhammad Al Mahdi (Imam ke-12 Syiah)


Kurang lengkap riwayat mengenai peristiwa menghilangnya Muhammad al Mahdi bin Hasan Askari, yang dianggap oleh Syiah Imamiyah (Syiah 12 Imam) sebagai Imam ke-12 mereka sekaligus menjadi Imam Mahdi atau Imam Ghaib zaman ini. Kisah kegaiban Muhammad al Mahdi terjadi ketika ia berumur 5 tahun. Pada waktu ayahnya Hasan meninggal dan jenasahnya  hendak disholatkan, maka majulah …

Baca lebih lanjut